Hultet – Pornalyckan

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 59.814594, 12.798017

Information om Hultet – Pornalyckan

Torplämning en stenmur, röjningsrösen och en röjd yta. Enligt Helge Bryntesson, Tobyn har här legat etttorp.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal