Drängsered församling

Kategori: Församling

Församling i Göteborgs stift, Hylte kommun, Halland (Hallands län); 418 inv. (2006).
Drängsered är en kuperad och mossrik skogsbygd med spridd bebyggelse.
Namnet församling/socken är uppkallat efter kyrkbyn.

Drängsered finns omnämnt sedan 1288. Då stavades det Drä(g)sryth. Namnet kommer av genetivformen av mansnamnet Dräng samt ryd som betyder röjning i skog.
Församling i Göteborgs stift, Hylte kommun, Halland (Hallands län); 418 inv. (2006).
Drängsered är en kuperad och mossrik skogsbygd med spridd bebyggelse.
Relativt talrika fynd och minst 5 boplatser från stenåldern finns i Drängsered och drygt 20 spridda gravar från bronsålder-äldre järnålder. Den nuvarande bygden härrör från medeltiden. Ålderdomlig, fossil åkermark finns på flera platser.

Koordinater: 57.019269, 12.968783

Bildgallerier från Drängsered församling

Visa fler bildgallerier från Drängsered församling ›


Bilder och dokument från Drängsered församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Drängsered församlingKronohemman
Fornlämning, Fornminne

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Börje Bredahl
Hemvändare sedan 2008. Bor i Drängsereds samhälle och sedan mars 2014 nybliven pensionär.