Västra Ny församling

Kategori: Församling

Koordinater: 58.620956, 14.970225

Information om Västra Ny församling

Församlingen har medeltida ursprung.

Församlingen utgjorde till 1962 ett eget pastorat. Från 1962 till 2014 bildade församlingen pastorat med Godegårds församling, före 1 oktober 1969 som annexförsamling, därefter som moderförsamling. Från 2014 ingår församlingen i Borensbergs pastorat.

Källa: Wikipedia 2017-11-16

 

Historien om den gamla socknen

Västra Ny var en egen socken fram till 1951. Den har genom sitt läge blivit en utpost i Östergötland, mot norr möter den Hammar socken i ”Närikes” landskap, mot väster ligger ””Den Store sjön Vettern”” (Vättern) och mot nordost finns Tylöskogen och Bergslagen. Området kallades Motala skog fram till dess att kyrkan byggdes omk 1200/1300 talen båda århundrade nämns, ingen vet säkert. I början förekommer namnen ””Nykörkio”” och ””Nyokirkio””, sedermera tillkommer Västra, ibland förkortas ””Nyokyrkio”” till Ny och inte förrän 1885 yttrar sig såväl Kommunalstämman som Kyrkostämman att det officiella namnet skall vara Västra Ny socken och Västra Ny församling i jordeboken m.fl. officiella platser. Ordet Nykyrka fick leva kvar som benämning på orten. Aska härad och Motala kontrakt blev de övergripande myndigheterna. Under en period 1952 -1970 tillhörde Västra Ny socken, Godegårds kommun, numera ingår bygden i Motala storkommun.

Västra Ny var en typisk skogssocken med bördig skogsmark. Åkermarken var ursprungligen mycket mager och ville, t.ex. i början av 1700-talet, inte lämna ens två tunnor efter en tunna utsäde. De målmedvetna bönderna ha dock oavbrutet strävat efter att få till stånd ett bärkraftigt jordbruk. Dessa ansträngningar har krönts med framgång, åkerbruk, boskapsskötsel och skogsskötsel gemensamt ger och har gett ”lön för mödan”.
Tiderna har även förändrats i Västra Ny, det äldre lantbruket har fått stryka på foten, många av de små gårdarna har blivit s.k. hästgårdar med extern försörjning. År 2005 finns endast en mjölkproducerande gård kvar i Västra Ny, nämligen Belleberg. Enligt svensk Bebyggelse, ref 4, fanns 790 kor i Västra Ny 1948.
Flera av åkermarkerna är jämte arrenden och därigenom sambrukade. De heltidsarbetande bönderna har minskat De är kanske snällt räknat fem – tio stycken år 2006.
Invånarantalet har varierat något mellan 1200-1500 personer, men nådde över 2 100 i slutet av 1870-talet före den stora emigrationen till Nordamerika. Ca 800 personer lämnade Västra Ny, en del kom åter relativt snart, medan andra stannade. Än idag kommer släktingar hit för att söka sina rötter. Dagens Västra Ny-bor har bosatt sig i de nya samhällen, som vuxit upp, Västanvik, Nedre Lid samt gamla och nya byarna i Nykyrka. Av 1950 års fyra lanthandlare finns 2006 bara en kvar, ”Axens i Nykyrka”. En låg- och mellanskola även den i Nykyrka servar hela bygdens barngrupper. Föreningslivet är fortfarande rikt, se under fliken föreningar.


Bilder och dokument från Västra Ny församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Västra Ny församlingEj definierat, se platsbeskrivning
Småhus, Villa, Stuga, Hyreshus
Hembygdsgård

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

IngaBritta Adolfsson