Gästgivaregården/ Malma Rusthåll

Kategorier: Gästgivaregård, Museum

Malma Rusthåll, en av de två huvudgårdarna i Malma by fanns redan 1551.
Gården ligger söder om kyrkan och är en av fastigheterna i hembygdsreservatet.
(Läge: Se Bildgalleri ”Hembygdsgårdens byggnader” – hus nr 2).

Visa karta
Gästgivaregården/ Malma Rusthåll
Koordinater: 59.133602, 16.725187

Information om Gästgivaregården/ Malma Rusthåll

Malmköping 2:18
(Läge: Se kartskiss under ”Malmköpings Hembygdsgård” – Dokument – hus nr 2).

De två huvudgårdarna i Malma by, som nu kallas Länsmansgården resp. Gästgivaregården (Malma Rusthåll) fanns redan 1551, på Gustav Vasas tid.  Mangårdsbyggnaden från 1700-talets första hälft är ombyggd flera gånger.  Restaurerades bl.a. 1936. Huset är starkt förändrat. Huvudingången var från början från gårdssidan. Nytt är även källaren samt förstukvisten med balkong på fasaden mot Malmagatan. En trappa upp i Gästgivaregården finns Hembygdsföreningens textilmuseum med betydande och intressanta samlingar – över 2300 objekt – med barn-, herr- och damkonfektion. Bl a en stor samling symaskiner från 1800-talet till modern tid, en ”skräddarkrok” samt redskap för beredning av ull och lin samt  ca 200 st sländor från Ann-Marie von Stockenströms samling. År 2013 installerades en hiss för bättre tillgänglighet.

HISTORIK

År 1778 inköptes rusthållet av regementet och huvudbyggnaden användes först som samlingslokal  för officerskåren under regementsmötena på Malma hed och sedan som militärakademi.
Regementets första sjukkvarter – ”Ambulatoriskt Lazarett” invigdes 1780 och förlades till en lada tillhörande Malma Rusthåll. Upphörde 1815. P g a strängare krav flyttades sjukvårdstjänsten 1822 till ett hus vid Gustaf Adolfs torg (idag kallad Lottagården).

Militärakademi 1783-1788 (Den första i landet)
Gästgivaregård från 1801 till 1918.
Inskränktes till skjutsstation 1917 och  fanns kvar till 1927.

Historik: (Källa: Husförhörslängder. Med reservation för feltolkning av svårlästa anteckningar).

Gårdens innehavare skulle som rusthållare under indelningsverkets tid, fram till 1901, hålla med en grenadjär (knekt och häst) till Södermanlands kompani vid Närkes Grenadjärregemente. Grenadjärtorp under Rusthållet var Klofvsten.

Till Rusthållet hörde Bjurängstugan som finns nämnd i kyrkböckerna redan 1744 samt även tre backstugor vid Trekanten (Trehörningen): Tornet, Bouvinstugan/Köldstugan och Petterssonstugan/Netscherstugan. (Se Evert Wahlbergs ant. i sep. dokument samt sept. ant. för resp. stuga). Här bodde folk som arbetade vid rusthållet ända fram till 1900-talet. Tornet och Köldstugan finns antecknade i kyrkböckerna från 1841.

Innehavare/arrendatorer vid Rusthållet:

1762 – en löjtnant Möller och efter

1764 är löjtnant Christoffer Tibell antecknad som ägare.

1778 inköptes gården av Södermanlands Regemente, vilket innebar att Söd. Regemente blev rusthållare (se ovan).

Först användes Rusthållets manbyggnad som officersmäss, men 1783 grundade regementschefen Gustaf Adolf von  Siegroth en Militaire-Academie här och verksamheten förlades till Malma Rusthålls huvudbyggnad mellan åren 1783-1788 och var den första i sitt slag i Sverige. Proffesiurer vid akademien var Per Sundstrand och Lars Melin, vilka ansvarade för officersvolontärernas utbildning.

Siegroths-medaljen (se bild 6)
För att uppmuntra eleverna inrättade von Siegroth 1785 en prismedalj att utdelas i guld och silver. Den graverades av den berömde medaljkonstnären K.G. Fehrman med Gustaf III:s bild på framsidan och en inskription på frånsidan: Auspice rege optimo premium haece ob insigne in litteris studium obtulit Regia Academia Milit. ad Leg. Pedestr. Suderm. Anno MDCCLXXXII.
I översättning: ”Hedersbelöning vid Kungl. Södermanlands regementes militärakademi under beskydd av den mest älskansvärde konung. I nåder fastställd 1782.

När Militärakademien lagts ner och utbildningen av soldaterna flyttats till Karlberg, kom bonden Eric Nilsson från Stora Mellösa till gården 1793. (Infl. 1799 Hfl. 1793-1802 s. 17 GID 80.21.64400).

I Hosjö by utanför Malmköping fanns vid den här tiden ett gästgiveri Hosiö Gästgifvaregård, vilken von Siegroth lyckades få flyttad till Malmköping 1788 i samband med att Tingshuset flyttades hit från Flen (se Tingshusets historia av Carl Edvard Sturkell. Hbfs årsskrift 2001). Gästgiveriet låg först vid Lilla torget (Eberhards torg – idag Stora Torget) med handelsman Åström som gästgivare, men flyttades till Rusthållet 1801.

År 1810 flyttade Eric Nilsson och ”Gästgifvaren” Jonas Nilsson och hustrun Stina Ericsdotter tog över gården. Nilsson stannade bara tre år och Eric Nilsson tog 1813 åter över gästgiveriet. För att kunna erbjuda bättre övernattningsmöjligheter byggdes gästgiveriet om under åren 1815-1818. Då uppfördes även det hus som idag kallas Gustaf Wetterstugan. Ny gästgivare från 1817-1837 var Eric Ericsson f. 28/4 1792 ohh Christina Olsdotter f. 1795, vilka skötte gården fram till 1837 då Carl Gustaf Carlsson övertog jordbruket medan gästgiveriet sköttes av andra.

Arrendator åren 1831-1839 var Lieutnant Lars A. Ljung f. 3/2 1776 i Klosters förs. Hh Sophia Elisabeth Bobäck f. 1780.

1839-1866 arrenderades gården av Carl Gustaf Carlsson f. 1906 i Settersta. Hustru Charlotta Ulrika Askenberg f. 1795 i St. Jacob, Sth. Familjen flyttade till V. Vingåker 1866.

Gästgiveriet förestods då av den ogifta Emilie Carolina Agrell.

1866 övertogs arrendet av handlanden Victor Pagels, och restauratrisen Maria Karolina Grenselius f. 1832 i Nyköping Östra förestod gästgiveriet och skjutsstationen från 1868 och fem år framåt. Maria utfl. i november 1873.

Övriga arrendatorer och föreståndare för gästgiveriet:

1874 tog banmästare och värdshusidkare Karl August Almqvist med hustru, änkan Katarina Larsson över efter Maria Grenselius. Fam. Almqvist utfl. 11/11 1885.

1880-1885 restauratrisen Hedda Sofia Karlsson f. 1849 i Dunker. Hon hade en o ä son, Karl Ludvig f. 1878 i Hedvig Eleonora, Sth. När Hedda gifte sig med en sergeant flyttade hon och efterträddes av Lovisa Matilda Lundin 1885-1894.

1888 övertogs arrendet av vinhandlaren Albert Leonard Andersson. Arrendet upphörde 1901 p g a konkurs. (annan källa anger 1904).

Från 1903 arrenderades rusthållet av Hjalmar Lennmalm f. 1867 i Gryt och här finns nu restauratrisen Anna Katarina Blom f. 1862 i Forssa och hennes o ä son Gustaf f. 1890 i Vadsbro.

1908 var rusthållets arrendatorer fanjunkare August Hartzell och G. Santeson.

I JANUARI 1915 INFÖRLIVADES MALMA 2 MED MALMKÖPING.

Rusthållet levde kvar som skjutsstation till 1927 med Gustaf Andersson som arrendator. Fram till 1926 var Erik Bernard Eriksson, Gustaf Andersson och löjtnant Forsberg skjutsentreprenörer.

1928-1952 arrenderades gården av Valfrid Peterson och därefter av Allan Fredriksson i ett år.  Karl-Axel och Brita Flodin övertog gården efter Fredriksson.


Bilder och dokument från Gästgivaregården/ Malma Rusthåll

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Gästgivaregården/ Malma Rusthåll
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anita Widén
Bygdebandsredaktör för Malmköpingsortens Hembygdsförening. Har du frågor eller upptäcker faktafel - vänligen kontakta mig per e-post: anita.widen@hotmail.com