Hallute 167 (1:43) Mej

Kategori: Mejeri

Koordinater: 57.257981, 18.635833

Information om Hallute 167 (1:43) Mej

När och Lau Mejeriförening bildades 1909 och från 1915 hette den förste föreståndaren för mejeriet Oskar Gisslander från Skärf i Västergötland (1884) gift 1912 med Maria Nilsson från Tryde i  Skåne (1890). Gisslander arbetade till dess han gick i pension 1952 och bosatte sig då i Linde. Han efterträddes av Karl-Johan Pettersson vid Hallute 119 JP (1919) gift med Vivi Pettersson från Väte (1922). När Närs Mejeri lades ner 1968 blev Pettersson anställd vid mejeriet i Visby. Därefter ägdes fastigheten av Ingvar Tomasson född vid Alvare 422 AT (1929) men sedan 1984 är den tidigare mejeribyggnaden kontor för NärBygg AB, som inledningsvis ägdes av Erland Olsson och Benny Kristiansson och som i dag har verksamhet över stora delar av Gotland.


Bilder och dokument från Hallute 167 (1:43) Mej

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad