Heden

Kategori: Hemman

Koordinater: 57.978321, 12.245645

Information om Heden

Hemmanet Heden

Enskifte på hemmanet Heden förrättades år 1819. Det fanns då två delägare, Carl Månsson och Per Ericsson, vardera ägare till 3/8 mantal. Deras ägor ar markerade med A respektive B. I lantmäteriets akt 15-SKU-399 framgår att båda bor kvar. Husen låg då där de också ligger idag. På kartan är markerat en liten byggnad över ån ett lidet stycke nedström från kvarndammen. I den den sydligaste ändan av Per Ericssons område är markerat två byggnader på en plats som i handlingarna kallas Svinhårslyckan.

År 1856 gjordes laga skifte på den del som fallit på Per Ericsson, akt 15-SKU-70. Denna del har nu två ägare, bröderna Peter och Anders Persson som var äger 3/16 dels mantal. Lotten A går till Peter som får beteckningarna Heden 1:2 och Gunntorp 5:2. Anders del, lotten B får beteckningarna Heden 1:3 och Gunntorp 5:3.

År 1883 gjordes laga skifte på den del som fallit på Carl Månsson, akt 15-SKU-71. Stället har då två ägare. Andreas Jonasson äger 5/32 dels mantal som har fått beteckningen A, senare Heden 1:5. Andreas har inga byggnader på ägorna. Resterande 7/32 dels mantal ägs av Anton Andersson som har byggnaderna där de fortfarande ligger. Antons del har markeringen B, senare Heden 1:6. På de markområden som är markerade med 166 och 167 på kartan finns två byggnader inritade, som senare kallats Lundbacka.


Bilder och dokument från Heden

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bernt Johansson