När Hembygdsförening

Kategori: Föreningsbyggnad

Information om När Hembygdsförening

Närs Hembygdsförening bildades 1997 och efterträdde en löst organiserad sockenutvecklingsgrupp ”Näringen” som funnits under en tid. Men vid ett stormöte 1996 beslöts att en mer formellt organiserad förening skulle bildas för att genomföra och få stöd för olika utvecklingsprojekt. År 2000 skänkte Närrevyn den gamla smedjan i Dalbo till Hbf och där äger varje sommar socknens sommarfest rum. Under 2003 beslöt Hbf med bred uppslutning från socknen att bygga en utomhusscen vid Närsåns mynning och två år senare stod den vackra Närsakar scen med plats för 450 åskådare färdig. Två somrar i rad spelades vikingaspelet Ormkvinnans barn för utsålda hus och därefter har bl.a. Ronja Rövardotter och I väntan på Godot satts upp. Dessutom har ett antal gästspel ägt rum.
Föreningen har också varit engagerad i renoveringen av socknens åtta kvarnar. År 2003 genomfördes den första etappen av en kultur- och naturstig längs Närsån och 2006 förlängdes stigen till en 5,6 km lång naturstig i Linnés fotspår med bl.a. raststuga och grillplats. Hbf har även byggt två fågelskådartorn vid Lausviken. År 2010 bildade Hbf en arbetsgrupp som samlar och skannar in gamla fotografier om livet i När förr i tiden. Gruppen har hittills satt upp två utställningar med gamla foton och lägger löpande in både bild och text om gårdar och människor i När på Bygdeband.
Varje år genomför Hbf en vårstädning av hela Närsholmen den sista helgen innan 15 mars då fågelskyddsperioden börjar. Sedan 2009 firas den sista lördagen i augusti Forneldarnas natt i något av socknens fiskelägen.
När sockens hemsida www.nar.se startades 2003 av LRF men ägs och sköts nu av Hbf, som dessutom varje år ger ut en 32-sidig informationsskrift När-Kontakten, som gratis delas ut i alla brevlådor i socknen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Henry Järnståhl