Byle Östra

Kategori: Torp

Byle Östra O DvT – även kallat Österbyle – gammalt torp under Täby by om ¼ mantal, omnämnt 1453 i jordebrev. När Täby by skiftades i början av 1800-talet erhöll änkeprostinnan Justelius Byle torp med utvidgade ägor.
Ortnamnet bol, böle eller i Uppland ofta byle hänger samman med verbet bo och betyder “boplats”, ”boning” eller “gård”. Flertalet namn med denna ändelse är medeltida eller yngre och gårdarna mestadels små. Källa: THF nr 23 sid 71.

Koordinater: 59.496856, 18.082128

Information om Byle Östra

Byle Östra O DvT – även kallat Österbyle – gammalt torp under Täby by om ¼ mantal, omnämnt 1453 i jordebrev. När Täby by skiftades i början av 1800-talet erhöll änkeprostinnan Justelius Byle torp med utvidgade ägor.
Ortnamnet bol, böle eller i Uppland ofta byle hänger samman med verbet bo och betyder “boplats”, ”boning” eller “gård”. Flertalet namn med denna ändelse är medeltida eller yngre och gårdarna mestadels små. Källa: THF nr 23 sid 71.


Bilder och dokument från Byle Östra

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Per-Henrik Malmros