Gömsle

Kategori: Torp

Information om Gömsle

Utlagt bolagstorp. Kallas Gömslet. Nu arbetarbarack för
skogsarbetare här. (OrtReg 1941)
——————
De sista som bodde här var Signe och Oskar Olsson.
——————
Torplämning, bestående av husgrunder ej någon med spisröste, stenmurar och
odlingssten. En järnspis står kvar där husgrunden legat. Bevuxen med lövträd. I
området är stenmurar, odlingsrösen och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989


Bilder och dokument från Gömsle

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne