Kölen

Kategori: Myr

Koordinater: 62.346531, 13.423451

Information om Kölen

Enligt Modin är ordet detsamma som i (skepps-) köl och syftar på en långsträckt förhöjning av marken. I Härjedalen har ordet i sin naturbeskrivande form fått två betydelser: dels en större, höglänt myrmark utan skogs- och starrväxt och dels större sammanhängande skogsområden socknar eller landskap emellan. I det här fallet gäller självklart den förra betydelsen.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Eva Tönne