Mossen

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.874716, 15.431391

Information om Mossen

Torpet Mossen låg vid tvärsöversvägen mellan Kisavägen och Ydreforsvägen. Ca 3 kilometer in på denna från Högbron, alldeles innan infarten till Snarbygget på en ås, låg torpet. Namnet var före 1840 Mosshult. En namnhärledning är inte given. Mossen blev öde 1897.De personer som bott på torpet har inte lämnat några kända spår efter sig. Bertil Svensson, född 1915, och boende på granntorpet Fågelkullen 1920-1940 har berättat, att han mindes gårdsplanen med rester av boningshuset samt litet murket virke från ett nerfallet uthus, tre körsbärsträd och en oxel.
Torpet byggdes upp under 1700-talet. Någon tidigare notering än de i kyrkböckerna är inte känd. I den äldsta husförhörslängden år 1713 står Jon med hustru Britta, två barn, en flicka, en inhyses och två pigor skrivna, därefter kom familjen Nils Holgersson med hustrun Annika Larsdotter och sonen Jonas, som är antecknad född 1769, till torpet. Under åren har det bott ca 12 familjer med 40-talet personer i Mossen. Den sista boende familjen var torparen Erik Johan Eriksson och hustrun Klara Lovisa Pettersdotter, som nygifta flyttade in 1893. Innan de flyttade 1897 fick de två barn. Därefter blev torpet öde.


Bilder och dokument från Mossen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson