Raude hunden

Kategori: Naturområden

På skäret Raude Hunden finns en sälkoloni på ca 100-200 individer (februari 2016).

Det finns ett gammalt talesätt för sjöfarare som säger: ”När däu seir den bådduä körkå i den gröne lunden, akt di väl för den Raude Hunden”. (När du ser den kulliga kyrkan i den gröna lunden, akta dig noga för den Raude Hunden).

Koordinater: 56.961036, 18.353235


Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ing-Marie Tellström