Sunnerö

Kategori: By

Sunnerö rote i Kalvsviks socken

Koordinater: 56.741718, 14.713545

Information om Sunnerö

Här beskrivs Sunnerö som ligger i socknens norra del. Namnet har under åren skrivits Sunneryd, Sunnerö men har i dagligt tal kallats Sönnery.
Byn bestod till in på 1800-talet av endast en hemmansdel, men blev efter storskiftet 1818 delat i fyra skiften. All bebyggels låg i norra delen. förutom några torp och backstugor som tillkommit.
Vid laga skifte 1865 fanns fem skiftesdelägare samt soldattorpet Lugnet. Därutöver har flera delningar och hemmansklyvningar förekommit. I Smålands beskrivning införd i Nya Växjöbladet 1898 står ”Sunneröen som utgör endast 3/4 mantal är delat mellan sexton åboar af hvilka samtliga hafva mycket små lotter”.
Beskrivningen av denna rote har varit svår att genomnföra då inga enskilda gårdsnamn finnes utan endast skrivs Sunnerö.

Delen Kolaryd i Sunnerö rote beskrivs separat.
Kollaryd eller Kålaryd ligger i nordöstra delen av socknen med gräns mot Vederslövssjön. Mot Allatorp utgörs gränsen av ån som rinner från Vederslövssjön förbi de gamla kvarnarna och mynnar ut i Åsnen vid Rösås.
Bebyggelsen är gammal men fick vid skiftet 1885 i stort sett nuvarande ägogränser. Kolaryd består idag av fyra gårdar, varav två med åretruntboende samt ett senare byggt fritidshus.
Ansvariga för denna dokumentation har varit Inga Britt Nilsson Thor, Sunnerö, Margit Nilsson Tornaberg. Behjälpliga Villy Johansson, Göran Högstedt och Evy Nord (kartan).


Bilder och dokument från Sunnerö

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Högstedt
Har under många år arbetat inom förvaret som utbildare och krigsplanläggare. Samtidigt jobbat aktivt med föreningslivet inom Kalvsvik. Medlem i Hembygdsföreningen sedan 1980-talet. Fd Ordf .