Bergvik.

Kategori: Bebyggelselämning

Koordinater: 57.866924, 15.408033

Information om Bergvik.

Torpet Bergvik är beläget vid sydspetsen av Östersjön intill Klevaberget. Man kommer dit genom vägen förbi Svarstorpstugan och och torpruinen Tallen. Vid skogsvägens slut finns en gångstig fram mot Östersjön. Öster om denna finns idag ruinen. Namnet har säkerligen uppstått av, att torpet ligger vid en vik av Östersjön vid foten av Klevaberget. Torpet blev öde 1894.Det troliga är, att torpet byggdes under andra hälften av 1700-talet. Några tidigare noteringar än de i kyrkböckerna har inte återfunnits. I kyrkböckerna är torparen Henrik Larsson och hans hustru Sara Månsdotter antecknade 1788, som de först boende. De sist skrivna var torparen Samuel Gustav Samuelsson (1832-1891) och hans hustru Anna Katarina Samuelsdotter (1823-1904) och deras son Johan Alfred (1863-1938). De flyttade in 1887. Samuel Gustav dog 1891. Änkan och sonen bodde kvar till 1894, då de flyttade till Bäckstugan under Lilla Lodhult. Därefter blev torpet öde. Under åren har det bott ett 10-tal familjer med ca 45-talet personer på torpet.

Av husen finns idag inget annat kvar än rester av husgrunden och grunden efter loge-lada. Den nerrasade jordkällaren är också tydlig. När husen revs är okänt. Göte Karlsson från torpet Tallen har berättat, att ladan fanns kvar på 1930-talet och användes av August Larsson i Sjönäs för det hö han kunde bärga på Bergviks gamla åkrar. Torpet var ett dags-verkstorp under Herbergshult. Torparen fick arbeta i gårdsbyn och fick en viss ersättning för detta, oftast in natura. Fisket i sjön kunde också ge mat för dagen. En ko kunde man ha eftersom växtligheten var god i dälden ner mot sjön. Arealen var dock liten så man kan undra hur det gick att föda en familj.


Bilder och dokument från Bergvik.

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Björn Johansson