Siglajvs 842 (1:5) RO

Kategori: Gård

Koordinater: 57.228413, 18.616032

Information om Siglajvs 842 (1:5) RO

Den förste bonden på denna part var Per Larsson (1669-1746) gift 1702 med Lisbet Tomasdotter (1672-1729). Per avled 1746 och efterträddes av sin son Tomas Persson (1704-78) som 1729 gifte sig med änkan Maria Hansdotter (1701-72). När skattevärderingen gjordes 1761 var sonen Hans Tomasson (1736-1801) bonde och 1763 blev han ägare till egendomen genom att erlägga 70 daler till kronan. Han var sedan 1759 gift med Margareta Fransdotter från Hallbjärs 619 RL (1734-1812). I slutet av 1790-talet tog sonen Frans Hansson (1768-1844) gift 1798 med Stina Jakobsdotter från Tälleby i Garda (1778-1851) över. År 1832 blev Olof Persson från Bomunds i Hammaren LH (1799-1877) gift med dottern Greta Stina Fransdotter (1803-86) ny bonde. När Rigges gård styckades 1834 blev Olof ägare till en del av den gården. Näste ägare blev sonen Olof Olofsson (1835-98) gift 1861 med Cajsa Lena Larsdotter från Tiricker 820 PP (1835-1925) som fick nio barn. Med Riggesparten hade de ett stort jordbruk, som i mitten av 1890-talet utökades genom inköp av en Dalbopart. När Olof dog 1898 övertogs de tre hemmansdelarna av sonen Oskar Olsson (1872-1948) gift 1902 med Alma Larsson från Fie i Lau (1872-1968). Näste bonde 1942 blev sonen Ragnar Olsson (1909-80) gift 1935 med Malin Nilsson från Hägdarve 110 AN (1907-95). År 1970 övertogs parten av sonen Arne Ohlsson som är gift med Birgitta Olofsson från Vänge (1941) och som byggt upp en stor entreprenadverksamhet under namnet Arne Maskinstation i När AB (AMAB), som startade 1959. Arne har även initierat en rad byggnadsprojekt som t.ex. Hamngården och lägenheterna bredvid NärBodi. I dag är det sonen Rikard Ohlsson och Johanna Andersson som driver AMAB medan Arne och Birgitta flyttat till ett hus på gården som byggdes 1970 och tidigare använts för uthyrning..


Bilder och dokument från Siglajvs 842 (1:5) RO

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Staffan Wrigstad