Stenstan

Kategori: By

By (hemman) i centrala Brunskog.

Koordinater: 59.671847, 12.855185

Information om Stenstan

By (hemman) i centrala Brunskog. STENSTAN. Källa: En bok om Brunskog

Stenstan: »Öde år 1597», men inskrevs i jordeboken år 1601, och år 1610 får Stenstan skatteposter i jordeboken som 1/3 hemman. »Oxeskatt 1 1/2 öre, Dagsverken 1, Årlige hästar 1 och Konungshästar 1».

År 1613 får Erik i Stenstan för sig och sin hustru betala 12 mark i Älvsborgs lösen, och 1616 betalar han åter 12 mark.

År 1618 krävs Bryngel i Stenstan på 6 mark och även 1619 på 6 mark.

Tionde från Stenstad: år 1624: »Brynolf i Stenstan 4 öre» och år 1639: »Kerstin i Stenstakan, en huspiga, gav i sitt yttersta en aln lärft. Det var givit därföre 12 öre kopparmynt».

Skatteposterna »Oxeskatt, dagsverken, årlige hästar och konungshästar» utskrevos ej 1713; endast skattesumman för dem, som var 2 dalar, 4 öre och 8 penningar.

Jordeboken för 1740 har för Stenstan samma skatt, 2 dalar, 4 öre och 8 penningar alltså oförändrad skatt.

År 1732 lovade skogsägarna i Stenstan att sälja kol till Brunsbergs bruk liksom ett flertal andra hemman i socknen. Urkunden har om Stenstad endast några namn: »Stensta: Per Nilsson, Erik Jansson, Item (även) för grannarna».

År 1769 bodde här 35 personer i sex hushåll enligt husförhörsboken.

Vid laga skifte 1831 uppmättes hemmanets areal,som befanns vara 368,9 tunnland. och därav 211,7 tunnland skogsmark.

Om åkerjorden uppges år 1938, att dess areal var 91,6 tunnland och fördelat mellan 8 ägare.
Hushållen i Stenstan år 1942 var tretton, och trettiotre personer var då bosatta
i hemmanet.


Bilder och dokument från Stenstan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal