Nordåsen

Kategori: Gård, Hemman

Koordinater: 59.849113, 12.564399

Information om Nordåsen

Enligt Anders Olsson, Gravås (23:5):
Nordåsen, Berga. Är för tillfället öde (1946). En rätt förnämlig bondgård av äldre typ samt en av de större hemmanselarna inom Berga. En tid födde egendomen 2 hästar och 8 kor förutom en del mindre djur. Fastän belägen helt nära själva byn verkar gården på något sätt skogshemman. Byggnaderna uppe på åsen omsluta vackert en rymlig gårdsplan och utsikten över granngården mot höjderna i väster är ståtlig. Mot norr och öster höjer sig Bergahöjden, där skogen ännu består av blandning av barr- och lövträd. Åkerjorden ligger dels öster, dels väster om åbyggnaderna och avgränsas från dessa genom hagmark. De västra inägorna äro synnerligen jämna och består huvudsakligen av sand, möjligen avlagringar från ? .
Manbyggnaden är troligen en av traktens äldsta, med intressant rumsindelning och byggnadsdetaljer av delvis ålderdomlig typ. Den är uppmätt av undertecknad och Enock Johansson, Berga. Troligt är att den är utdömd till rivning. Ladugården är uppförd av letad sten, ett material som i rätt stor omfattning använts som byggnadsmaterial vid denna gård; man misstänker t.ex. att den kraftigt tilltagna murstocken till större delen består av gråsten.


Bilder och dokument från Nordåsen

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne