Bubacken

Kategori: Torp

Koordinater: 59.822807, 12.665646

Information om Bubacken

Koordinater (x/y) 6637876 / 1323923 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av en husgrund, 6×4 m (V-Ö) utan spismursröse, samt stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 129:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson