Hässelbol

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 60.108904, 17.876887

Information om Hässelbol

En utjord tillhörande Rasbokils socken som ligger i Morkarla socken, Olands härad, Uppsala län.

Det framgår av en akt vid Lantmäteriet i Uppsala att det gjordes en utredning 1941 angående det under Rasbo kyrkoherdeboställe lydande torpet Hesselbol för att fastställa hurvida torpet var att anse såsom en för sig bestående fastighet eller ej. Bl.a framgår följande.

”Kyrkoherdebostället är i jordregistret upptaget under beteckningen Prästgården 1:1 och utgör 1 3/4 mtl krono under allmän disposition.

Under bostället har sedan mycket långt tillbaka ”såsom en utjord eller fäboställe” å allmäningsmark inom Rasbokils socken, vilket numera ingår i Dannemora Södra gruvallmäning, hävdats ett torpställe, benämnt Hesselbol. Torpet omnämndes redan i en Rasbo häradsrätts dom den 5 maj 1635. I dom den 30 maj 1696 förklarade skogskommisionen, att samma torp och fäboställe med dess åker och äng som av ålder och urminnes tider där under dess odel hank och stör legat jämväl hädanefter utan vidare skatt skulle få förbliva under prästbordet……………………..

Torpet Hesselbol med sina tre ägoskiften får anses vara beläget inom det
territoriella området för Rasbokil socken. Uppsala i länets lantmäterikontor
den 9 juni 1941.”

Källa: Lantmäteriet i Uppsala – Arken – Akt LM Rasbokil 176 FR 03-Ral-176 Åtgärd Utredning


Bilder och dokument från Hässelbol

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Eskilsson