Erik Mats-gården Sörbäck

Kategori: Gård, Hemman

Sörbäck nr 1, 1/4 mantal 3 öresland, Sörbäck 1:2 ”Hagströms”. Nuvarande ägare: Rolf och Barbro Hagström. Sörbäck 1/4 mantal ingick som den östligaste gården i Sörbäcks by å hemmanet nr 1.

Koordinater: 59.879438, 16.683924

Information om Erik Mats-gården Sörbäck

Hemmanet blev genom laga skifte 1866 delat i flera enheter. Då flyttades gårdstomt och byggnader till allmänna vögen mot Varmsätra. Gårdens areal år 2011 är 75 ha, varav 35 ha åker, 39 ha skog och 1 ha tomt.
Gårdens historia och ägare: Mats Ersson (1715 – 1791) gift med Brita Jansdotter (1724 – 1795), Erik Mattsson (1752 – 1810) gift med Anna Larsdotter (1753 – 1811), Mats Ersson (1788 – 1823) gift med Anna Jansdotter (1776 – 1862). Deras son Erik Mattsson (1818 – 1895) är 5 år när han ärver gården vid faderns död 1823. Han gifter sig 1842 med Christina Larsdotter (1820 – 1901) från Bredgården, Norrbäck. De får en son Lars Erik Eriksson (1845 – 1898) som gifter sig med Brita Stina Jansdotter (1851 – 1924) från Gustav Ers, Isätra.

Vid laga skifte 1866 består gården i Sörbäck av 13 enheter med mangårdsbyggnad och kammarbyggnad, brygghus samt 10 ekonomibyggnader. Enligt handlingar uppförs nya mangårdsbyggnaden 1871-72 på den gamla grunden. Byggmästarens offert uppgår till 630 riksdaler. Ett torparkontrakt finns från 1864 för torpare Per Söderberg (1826 – 1875) på Hagströms ägor. Från samma år finns även ett arrendekontrakt för snickaren Erik Säfström på en tomt på gränsen till Gamsebo. Fastigheten Sörbäck nr 1 ägs vid laga skifte av Erik Mattsson (1818 – 1895) och från 1875 äger de också hustruns hemfastighet 4/27 mantal i Bredgården, Norrbäck. Gårdarna ägs och brukas sedan tillsammans under många år. 1880 får sonen Lars-Erik och hans hustru båda fastigheterna som gåva från föräldrarna. 1892 påbörjas nybyggnad av ladugård av sten. Lars-Erik dör 1898 och gården förvaltas och brukas av änkan Brita Stina och barnen Frida (1872 – 1952), Alma (1882 – 1947) och Anna (1891 – 1961), Nuvarande logen byggs 1918. Efter Brita Stinas död 1924 ärver döttrarna fastigheterna i Sörbäck och Norrbäck. 1925 köper Alma gift med Halvar Hagström (1879 -1941) sina systrars andel i fastigheten Norrbäck 4/27 mantal (Norrbäck 4:6). Från gården i Sörbäck avstyckas 1932 ett markområde till Trekanten 1:1 (Smedjan). Gårdens första traktor, en Case med järnhjul inköps 1934 och när elström installeras 1939 anskaffas en mjölkmaskinsanläggning. Alma och Halvars son Erik (1903 – 1988) gift med Anna Thulin (1904 – 2001) köper Sörbäck 1:2 av sina mostrar Frida och Anna Eriksson 1953. Samtliga nötkreatur på gården säljs 1966. 1969 köper Erik och Annas son Rolf (1935 – ) gift med Barbro (1943 – ) från Ringvalla, Kila, fastigheten tillsammans med sin hustru. 1975 avstyckas en tomt till Sörbäck 1:14 (Svångbacken, ”Hannas”). Namnet efter Johanna ”Hanna” Kristina Bolin (1863 – ) gift med byggnadssnickare Johan Alfred Pettersson (1862 – ). I Svångbacken har även funnits ett spruthus, där byns brandspruta fanns. Spruthuset nedplockades och forslades till Öja i slutet av 1950-talet. På senare år fastighetsreglering 1983 med Sörbäck 3:3, därefter avstyckning av byggnader och tomt. Nya fastighetsregleringar 1984 med Sörbäck 2:6 och 3:7 och 2007 med Sörbäck 1:15.


Bilder och dokument från Erik Mats-gården Sörbäck

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Bo Bergqvist