Nya Utterö skattegård

Kategori: Gård, Hemman

Gård i Harsta rote inom Tystberga socken.
Utterö nämnd i skrift första gången 1309.
Kallad Nya Utterö sedan 1626.
Frälsegård innan den friköptes till skatte.

Koordinater: 58.872200, 17.253122

Information om Nya Utterö skattegård

Gård i Harsta rote inom Tystberga socken.
Utterö nämnd i skrift första gången 1309.
Kallad Nya Utterö sedan 1626.
Frälsegård innan den friköptes till skatte.Utterö nämns i skrift 1309 men det är osäkert om det bara fanns en gård då eller två.
1626 verkar man kunna se att benämningen Nya Utterö dyker upp.
Björksund ägde Nya Utterö redan på 1520-talet.
Runt år 1620 delades den upp i två gårdar.
Denna gård Utterö 1 som senare blev skattegård såldes då till Edeby.
1653 ägs den sedan av Hånö.
Båda gårdarna vid Nya Utterö brann ned till grunden tillsammans med uthusen i januari 1657. Skattefrihet erhölls för båda gårdarna. Möjligen låg då gårdarna 600 meter österut från dagens läge. Där finns det ett område med ett flertal grunder som verkar vara efter två större gårdar. Att backen intill kallas Brännbacken kan ha sitt ursprung därifrån. Området där är registrerat som fornminne nr 60 i Tystberga socken.
Det är osäkert när denna gård blev friköpt till skattegård men innan 1715 i alla fall.
1937 bestod gården av 85 hektar varav 25 hektar åker. Djurbeståndet var då 3 hästar, 1 unghäst, 12 kor, 6 ungdjur, 1 tjur, 6 svin och höns.


Bilder och dokument från Nya Utterö skattegård

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Göran Dahlberg