Backarna

Kategori: Torp

Koordinater: 59.827534, 12.674014

Information om Backarna

Koordinater (x/y) 6638380 / 1324417 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av en 8×5 m (V-Ö) husgrund utan spismursröse, rester av stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 125:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson