Åmot

Kategori: By

By (hemman) i norra Brunskog.

Koordinater: 59.703726, 12.885757

Information om Åmot

By (hemman) i norra Brunskog.ÅMOT. Källa: En bok om Brunskog.

Åmot är det till ytinnehållet största av socknens hemman och hade säkerligen samma område år 1503, då socknens äldsta gårdar är antecknade i en skattebok.

För år 1540 är Bryngel i Åmot antecknad som ägare, och hans oxeskatt var 13 öre. Den krigshärjning, som två gånger på 1560-talet övergick de flesta gårdarna i socknen, gick förbi Åmot.

Jordeboken nämner 1570 sölv(silver)skatten uppburen av Västersysslet uti Värmland Åmot 8 marker.

År 1571 beslöt riksdagen i skatt var tionde penning för värdet av hemmens lösören till återköp av Älvsborgs fästning, som gått förlorad under kriget.
Skattelängderna för Värmland ha gått förlorade men ej för Dalarna, och av en tillfällighet finnas längder från Svärdsjö socken tillhands (i socknens hembygdsbok). Längdens överskrift lyder Register uppå den hjälpeskatt, som utgjordes anno 1571. En tiondel av alla lösören etc. i Svärdsjö socken.

Enligt säker uppgift skulle vid värderingen en gill oxe värderas till 15 mark, en mindre oxe till 12 1/2, en ko till 10, ett tre års nöt till 5, ett två års till 2 1/2 och ett års till 11/4 mark vardera. Getter, får och svin värderades till 1 1/4 mark stycket. Till värdet av husdjuren lades värdet av guld, silver, mässing, tenn och koppar samt de kontanta penningar som fanns. En mark var nu åtta öre. Det är intet tvivel om det: lösegendom, som hemmen i Brunskog ägde, blev förstås upptecknad och värderad och tiondelen av värdet blev skattesumma.

År 1601 fick Erik i Åmot i boskapsskatt betala 22 öre, Torbjörn i Åmot 22 öre, Salomon
i Åmot 15 öre och Nils i Åmot 5 öre. (Om värdering: se Vi-
kene).

Hemmanets ordinarie skatt år 1610 var »Oxeskatt 10 öre; Matgivne penningar 1 öre, Humle 1 mark, Dagsverken 4; Årlige hästar 4 och Konungshästar 4».
1613 i Älvsborgs lösen lösen fick Erik i Åmot betala 12 mark, Torbjörn 12 och Bryngel 15 mark.

Från Åmot har kyrkoherden antecknat: 1621: Torbjörn som en kyrkans sexman.
1624: »Torbjörn i Åmot en skäppa korn».
1632: »Gudmund i Åmot, Brädda skäppa korn». Från och med 1620 fick jordägarna betala skatt för sin boskap och sin åkerjord till krigshjälp.
År 1623 utgick skatten med 2 1/2 daler från Åmot.

1732 såldes kol efter 360 stavrum ved av två Anderssöner, tre Larssöner, två Bryntesöner, tre Jonssöner och en Brynte Olsson från Åmot.

År 1769 bodde 87 personer i femton familjer i hemmanet enligt husförhörsboken.
Den 26 juli 1769 påbörjades storskifte av hemmanet, som uppgives i avskrift av handlingarna.

Laga skiftet börjades den 6 sept. 1841 och avslutades år 1847. Hemmanets areal befanns vara 4321,2 tunnland varav 3973,3 tunnland var skogsmark.
Akerarealen befanns vara 181,7 tunnland.

År 1938 ägde hemmanet 224,4 tunnland åker enl. taxeringslängd och var det då uppdelat på 28 ägare.
Församlingsboken för 1939 har 32 hushåll och 97 personer antecknade i Åmot.


Bilder och dokument från Åmot

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal