Gröttvål

Kategori: By

Information om Gröttvål

Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
GRÖTTVÅL
Denna gård tillhör även de äldsta i socknen och skattlade 1540 för bonden ”Erik i Grötauåll”, vilken är den förste kände ägaren till gården.
Detta gårdsnamn synes vara samma som i Grytterud (Mangskog) och Gryttved (Köla) och har troligen äldst varit Gryttvål. Förra leden är då gryt, samma som i stengryt, och vål, fornsvenska val, vilket i värmländska dialekter ännu är det vanliga uttrycket för det som vid svedjandet uppbrännes; vål eller risvål.
I 1548 års Jordabok skrives namnet Gröttuåll och äges gården fortfarande av bonden Erik.
Längden för Älvsborgs lösen1613 har tvenne bröder: Torsten i Grötwål, vilken för sig och hustrun är påförd 6 mark och Erik ibidem, som också är gift men som han har piga är hans skatt 9 mark.
Jordaboken 1630 har Gröttwåll bland hela hemman och som skriven för detsamma är införd bonden Engebrechtt. Och i Jordaboken 1685 läses: ”Gröötwåhl, reducerat 1682 från Cantzlie Rådet Jonas Klingstedt enligt Kongl. Reductions Collegii breff dat 16/9 1682 men med 1682 åhrs ränta igenbekommet uti lifstid under de förra hvilkoren enl. K.M. resolution 19/3 1683”.


Bilder och dokument från Gröttvål

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne