Ryggestan

Kategori: By

Information om Ryggestan

Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
RYGGESTAN
skattlades ävenledes 1654 och äges 1613 av ”Enkian Ryggestaken”, vilken för sig och en piga är påförd 6 mark till Älvsborgs lösen.
Jordaboken 1630 har ”Oluf i Rijggtakenn” skriven för gården, vilken är œ hemman och anteckningen i 1685 års jordabok är samma som för Kållerud.
Namnets härledning synes vara oviss. Sista leden är dock taken och ej stad och skulle man kunna gissa på ett ”Rudstaken” eller intagan på röjningen.


Bilder och dokument från Ryggestan

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i RyggestanGård, Hemman

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne