Eksundet

Kategori: Gård, Hemman

Koordinater: 59.997952, 12.541118

Information om Eksundet

Hfl 1895 (AI:30 sid 102)
Eg. Magnus Jonsson f.18420607
H. Elisa Olsdtr f.18640912
S. Marcelius f.18871119
S. Johannes f.18901412
D. Kristina f.18950528

På Eksundet måste det nu finnas 2 gårdar för ytterligare ett uppslag finns:

Hfl 1895 (AI:30 sid 103)
Eg. Johannes Jonsson f.18521010
H. Märta Magnusdotter f.184408508
D Emma Amalia f.18820520

1849 års födelsebok bild C:9 sidan 135:
9/3 föddes Petter August i Eksundet under Bortan.
Föräldrar: H.ä. Jon Svensson och dess hustru Cajsa Markusdotter.
Faddrar: H.ä. Nils Andersson och dess hustru Karin Svensdotter
i Sandviken under Bortan.

Hfl 1851-55 (A1:14 s.62)
Jon Svensson f.18130627
H. Cajsa Markusdotter f.18170904
Son Magnus Jonsson f.18420609
Son Jon Jonsson f.18440218
Son Anders Jonsson f.18460219
Son Petter August Jonsson f.18490309
Son Johannes Jonsson f.18521010

Svmodr E. Karin Andersdotter f.17900630
Fadr Enk. Sven Fransson ? f.1777
Systers oä gosse Jon Andersson f.18410311

Från Engetorp kommer år 1852:
Gifte dr. Nils Olsson Sundström f.17951231
Hustrun Maria Ersdotter f.17950806

Enl Anders Olsson anteckningar:
Själva gården Eksundet, den största av de här nämnda hemmansdelarna, är belägen på en något kuperad sandplatå mellan sjön och den branta bergssidan. Åkern synes vara lättbrukad men är givetvis känslig för långvarig torka. Längst i söder har funnits en s.k. åkermyr, där det vissa lämpliga år
kunde skördas upp till 500 snes havre. Nu är den på grund av Ekens reglering ofta överfluten av vatten.
Gården ligger vackert emot sjön och är på de tre övriga sidorna medelst skog och berg väl skyddad mot blåst. Manbyggnaden är uppförd i en våning, från början var den 7 x 14 m, nu är den 10 m lång.
Rödmålad och täckt med tegel. Före ombyggnaden 19?? var ingången på södra långväggen med en inbyggd gång lika lång som det innanför varande köket (kôven). Västra delen av byggnaden utgjordes av en stor sal, ”stugan”, med en vacker öppen spis. Den nu borttagna delen öster om köket utgjordes av två kammare.

Enligt uppgift skall en brännvinspanna ha upphittats under stallet å Eksundet, Bortan samt rör och andra tillbehör under stuggolvet. Hittat vid renovering eller rivning av stallet och ombyggnad av manbyggnaden. Sakerna renoverades av konstsmed C.G.Ericsson och finnes troligen på Arvika ? museum (17:5)
—————
Koordinater (x/y) 6657711 / 1317905 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7×5 m (V-Ö) och ett spisröse0.6 m h. I området är uthus, odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989)


Bilder och dokument från Eksundet

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne