Härads församling

Kategori: Församling

Härad, namnet på en f.d. socken, församling och kommun, kommundel samt samhälle väster om Strängnäs i Södermanland.

Koordinater: 59.360583, 16.902708

Information om Härads församling

Härad, namnet på en f.d. socken, församling och kommun, kommundel samt samhälle väster om Strängnäs i Södermanland.Det äldsta namnet från 1384 är Liviahaeradh. Första delen av ordet kan vara ett gammalt namn på Eksågsån, av fornsvenskans Lif i betydelsen den klibbiga, den slemmiga och liknande. Ordet härad betyder ”bygd”.
Orten nämns i ett dokument 1257 som Liuiaheret

HÄRADS socken – församling
Härads socken inom Åkers härad är belägen omedelbart väster om Strängnäs samt söder om Söderf järden. I norra delen av socknen framträder den typiska Mälarslättsnaturen invid Söderfjärden. Socknen genomlöpes i söder av en rullstensås, kallad Häradsåsen. I söder upptages socknen för övrigt övervägande av skog. Av sjöar märkas Öknasjön, som avrinner genom Eksågsån, samt Spångasjön. Omkring Öknasjön i ligger den mest kuperade delen av socknen, som når en höjd över havet av 26 m.
Den förnämsta egendomen ar Näsbyholm.

Fornminnen: Socknen är mycket rik på fornlämningar. Vid Eksåg, Hammarstorp, Gredby och Stora Skälby har påträffats kummel. På ett flertal platser finnas högar, rösen, stensättningar samt resta stenar samlade, såsom vid Näsbyholm, Höghall, Lottesta, Brunna, Kumla, Kyrkbyn, Gredby, Stora Skälby samt Sörtorp. I Höghall, Näsbyholm samt vid Öknasjön finnas lämningar efter murar, förmodligen tillhörande fornborgar. Från kyrkan och Eldsundet finnas runristningar noterade. Den vid Eldsundet har figurer ur Sigurdssagan och omnämner även en brobyggnad.
Areal: 63,17 kvkm.
Enligt 1937 års fastighetstaxering ar ägovidden: 1.540,70 har åker, 40,35 tomt och trädgård, 40,88 slåtteräng, 3,00 kultiverad betesäng, 443,50 annan betesäng, 3.705,24 skogsmark, 438,71 övrig mark.
Invänareantal 1860: 916
Invånareantal 1938: 822.

Härad, som omnämnes 1420 såsom ”Haeradhis sokn”, ar sedan gammalt annex till Vansö.

Vårfruberga-Härads församling
Vårfruberga-Härads församling är en församling i Strängnäs stift inom Svenska kyrkan. Församlingen utgör ett eget pastorat, Vårfruberga-Härads pastorat.
Församlingen bildades den 1 januari 2006 genom sammanslagning av Vårfruberga församling och Härads församling.

Härads kommun
Härad bildade egen landskommun fram till 1952

Vårfruberga landskommun
Vårfruberga landskommun var en tidigare kommun i Södermanlands län.
Kommunen bildades som så kallad storkommun vid kommunreformen 1952 genom sammanläggning av de tidigare kommunerna Fogdö, Helgarö, Härad och Vansö.
Den ägde bestånd fram till 1971. Kommunen uppgick då tillsammans med övriga s.k. storkommuner inom kommunblocket, städerna Strängnäs och Mariefred, samt Åker, Stallarholmen och Vårfruberga i den nybildade Strängnäs kommun.

Härads samhälle


Bildgallerier från Härads församling

Visa fler bildgallerier från Härads församling ›


Bilder och dokument från Härads församling

Visa fler bilder & dokument ›


Hembygdsföreningar

Visa fler hembygdsföreningar ›


Platser i Härads församlingIdrottsplats
Regemente, Kasern

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom