Annat förband

Kategorier: Militaria, Regemente, Kasern

Information om Annat förband

Personal boende i Härads socken som inskrivits som värnpliktiga, mönstrat eller tjänstgjort vid annat förband i Sveriges Krigsmakt eller Försvarsmakt än Södermanlands regemente.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom