Höga by

Kategori: By

Koordinater: 58.588049, 12.535765

Information om Höga by

Före skiftet 1830 kallades hemmanet för Höga by, bestående av 5 gårdar och 5 torp samt ett soldat-torp. Höga hemman är rätt långsträckt.
Vid huvudgården ligger ett gravfält med 5 gravar vilka är överväxta med mossa och träd. Fridlystes 1924. I någon grav har man hittat 2 sländtrissor av sten, nitar och järnfragment. Kullen kallas ”Baro-nerkôl”, där bodde en gång en gumma som kalla-des ”Baroner Kajsa”.


Bilder och dokument från Höga by

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Karin Nilsson