Nässja by

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 60.268609, 16.800318

Information om Nässja by

Nässja by hörde till de byar i socknen varifrån Gysinge bruk fr.1680 fick skatterätten. Genom juiridisk finter lyckades bruket också få äganderätten. Nässja var socknens största by med 10 bondgårdar, de flesta samlade efter vägen söderut. Vägen gick då en sväng ner mot älvkanten där byn låg. Alla mangårdsbyggnader låg med gavlarna mot vägen och hade portlider ut mot vägen. Det måste ha varit en storslagen syn, att komma på åsen norrifrån och se den stora byn vid älvkanten.

Ända fram till sekelskiftet 18-1900 var byn i det närmaste intakt. Till skillnad från Koversta fick landbönderna i Nässja öka på sina gårdar en våning under 1800-talet. Trrösklador och lagårdar var i regel placerade på översidan av vägen medan vedbodar, tvättstugor m.m. fanns på älvsidan. Säkert ett 20-tal båtar av olika storlek låg uppdragna på stranden. Från norr hette gårdarna Norrgården, bortriven omkring 1890, JonOls var en av de större gårdarna. I senare tid använd som sommarhem för barn, Mellangården och Linnars bortrivna omkring 1900, PerErs, ombyggd och använd som rättarbostad, JonErs och Tomtas bortrivna omkring år 1900. Dessa 7 gårdar fanns redan på 1550-talet, men senare byggdes 3 gårdar en bit söder om byn. Dessa var Sörgårn och AndersNils som inreddes till arbetabostäder och ErkAnders riven på 1940-talet

Då Gysinge bruk avvecklades 1904 kom Nässja att tillhöra Korsnäs och en stor lagård byggdes och Nässja blev en av socknens största mjölkproducenter. På 1950-talet avvecklades lantbruket och Nässja blev plantskola. Idag, 2011, heter anläggningen Bergvik Skog Plantskola och har ett 10-tal åretruntanställda, 4 stora växthus och en årsproduktion av ca 20 miljoner plantor.


Bilder och dokument från Nässja by

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Nässja by
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agneta Björk