Västra Fösked

Kategori: By

By (hemman) i centrala Brunskog

Koordinater: 59.668835, 12.812624

Information om Västra Fösked

By (hemman) i centrala BrunskogVÄSTRA FöSKED.
Den brukningsdel av Fösked, som år 1661 blev såld till en adelsman, infördes därefter i jordeböckerna som 1/2 frälsehemman. Den som på så sätt blev ägare till V:a Fösked var
kommendanten i Vänersborg, Peter Larsson Styltenhjelm, som köpte gården »för reda pengar etthundratjugo riksdaler» enligt avskrift ur Jösse härads dombok. Men redan 1682 gick gården ifrån honom, då den blev indragen till kronan, vilket uppges i en utredning om de prästgårdar som finnas i Brunskogs pastorat. Utredningen finnes i Brunskogs kyrkoarkiv och säger vidare, att Västra Fösked anslogs till boställe åt komministern i Brunskogs pastorat genom kungligt brev den 17 februari 1691.
Komminister i Brunskog var då Andreas Åhman, som bodde i Åmot på egen gård. Han blev nu heter det: »Jämlikt kungligt brev den 28 februari 1691 och landshövdingens order den 19 december samma år inrymd i och frinjöt hemmanet från och med nämnda år. År 1713 är komminister Anders Renström från Rensta i Boda skriven för gården, men Nils och Olof i V:a Fösked stå skrivna för utlagorna. Det betyder att jordbruket sköttes av åboar. Dessa betalade huvudparten av skatten till komministern enligt längderna. I hus- förhörsboken för år 1769 är endast komminister Jonas Alstermark och hans familj an-tecknade med tillsammans sju personer. Hemmanets areal, år 1774, är enl. uppgift från storskiftet på1139,1 tunnland och därav är 1004 tunnland skogsmark. Åkerarealen uppges år 1938 vara 296 tunnland i en brukningsdel. Församlingsboken upptar för år 1942 tre hushåll i Västra Fösked med nio personer som medlemmar.


Bilder och dokument från Västra Fösked

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Stefan Hensdal