Backsjöbotten

Kategori: By

Koordinater: 59.809224, 12.537729

Information om Backsjöbotten

Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin
BACKSJÖBOTTEN
Detta namn tyder på att en sjö, Backsjön, eller Backasjön, blivit utdiken och tagen i bruk för bosättning och jordbruk. En gård med namnet Backsjöbotnen skattlades 1585 och ägdes 1613 av en icke namngiven änka, vilken för sig och en piga är å listan för Älvsborgs lösen påförd en avgift av 9 mark.
Jordaboken 1630 har Anders i Baacksiöbota för œ hemman och i 1685 års Jordabok är antecknat att Backsiööboten reducerades 1683 från kanslirådet Jonas Klingstedt och med 1684 års skatt indelt ”fougdetienaren” i Västra sysslet på lön.


Bilder och dokument från Backsjöbotten

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne