Kangelmon

Kategori: Torp

Koordinater: 59.843614, 12.576359

Information om Kangelmon

Koordinater (x/y) 6640433 / 1319031 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett hus med inrasat tak. I området står två uthus, inrasade.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 441:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne