Bröta

Kategori: Torp

Koordinater: 59.818469, 12.676596

Information om Bröta

Torp till Gärdet. Utlagt.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6637364 / 1324514 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av en 8×6 m (V-Ö) husgrund med spismursröste, rester av stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 141:1)Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Urban Larsson