Stora Gårdsås

Kategori: By

GÅRDSÅS I Jordaboken 1540 är upptagen en gård Gårdzåss, vars ägare heter Knudt.
Se även Gårdsås Lilla.

Koordinater: 59.816323, 12.621613

Information om Stora Gårdsås

GÅRDSÅS I Jordaboken 1540 är upptagen en gård Gårdzåss, vars ägare heter Knudt.
Se även Gårdsås Lilla.Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin
GÅRDSÅS
I Jordaboken 1540 är upptagen en gård Gårdzåss, vars ägare heter Knudt. Denne är ägaren även 1548, ”Knudt i Gårdtzås”, och är bland socknens skattebönder.
År 1564 delades gården i två, varvid den ena behöll gamla namnet och denna andra skattlades med namnet Lilla Gårdsås.
Längden för Älvsborgs lösen har således Gårdsås och Lilla Gårdsås; den senare gården äges av Torbiörn, vilken har 12 mark i skatt. I Gårdsås finnes tre hushåll: Peer, som är gift och har 12 mark i skatt, samt Matthes, vilken även är gift men befriad från skatten, och ”Enkian” med samma förmån.
Jordaboken 1685 har St. Gårdsåhs, om vilket säges att välborne Ludwick Fritz köpt från K.M. och Kronan enligt Kammarkollegii brev av den 22 oktober 1649, 1 juli och 22 september 1651 och nu äges hemmanet, d.v.s. katten tages, av Gertrud Starenflycht.
Lilla Gårdsås reducerades samtidigt från kanslirådet Klingstedt, vilken emellertid återfick hemmanet.


Bilder och dokument från Stora Gårdsås

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne