Nyberg

Kategorier: Bebyggelselämning, Gård, Hemman

Text på torpskylt: Nyberg, Hälla på Bysta ägor. Siste brukare: Erik Jansson. Rivet på 1950-talet. BBHF 1998. NO. [Ett tiotal år efter att skylten satts upp kom studiecirkeln fram till att ”Hälla/Hällen” inte var det sentida Nyberg, utan i stället det torp som efter att Nyberg byggts började kallas Gammelbo. Där finns också berghällar som ger förklaring till namnet.]

Koordinater: 59.036947, 15.579209

Information om Nyberg

1863  JAA Nyberg. Logen vid Hällen är ändrad till kohus tills ladugården vid Nyberg blir färdig.
2007  SC Studiecirkeln var eniga om att Hällen bytte namn till Gammelbo efter att Nyberg byggts. [Men tydligen hade Hällen också kallats Nyberg innan nya Nyberg byggdes./EB]
1866  JAA Nyberg: Grund till ladugård klar. 78 x 18 alnar. (46 x 10,7 m). Grund till bostad åt rättaren lagd.
1867  JAG Nyberg: Ladugård av gjutbruk och bostadshus för rättare klara.
1876  JTG Vallbytorp och Nyberg utarrenderade.
1881  JTG Bras- och spishäll till Nyberg.
1887  JTG Ny källare av slaggtegel vid Nyberg.
1889  JTG Mjölken från Nyberg körs med dressin till Kilsmo och därifrån med mjölkbudet till Bysta mejeri.
1914  JTG Nyberg: Matbod av stolpar och bräder för arbetarna och mjölkerskorna uppfördes.
1922  CG Nyberg: Oxladugården inredes till stall för 3 par hästar.
194X  ÅB Nyberg: Ny modern loge med höhiss byggs.
2007  SC Nyberg, några brukare av gården: I hfl 1895 heter rättaren Lars Johan Larsson, hustru Brita Maja Andersdotter, 5 barn. Bernt Mattsson var rättare på Nyberg och blev sedan arrendator. Efter Nyberg brukade han Näbbetorp och flyttade som pensionär till Gammelbo. Arrendatorn efter Mattsson hette Svensson. Han lade igen många av Nybergs diken med dålig dränering och blöta åkrar som följd. Oskar Jansson var nästa arrendator. Han dog i slutet på 1930-talet och äldste sonen Karl fortsatte något år för att efterträdas av brodern Erik. 1947 flyttar Erik med stor familj till Lyttkärr och Brevens Bruk blir brukare av jorden. På 1980-1990-talet planteras södra delen av åkrarna med gran och björk.

Bilder och dokument från Nyberg

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

bb2