Torstäva

Kategori: By

Torstäva är uppdelat i två byar, Västra och Östra Torstäva, och gränsar till Gängletorp i öster. Västra Torstäva splittrades helt vid skiftena, medan Östra Torstäva fortfarande har gårdarna lite mer samlade.

Koordinater: 56.173152, 15.726177

Information om Torstäva

Storskiftet i Torstäva

I juni 1759 skulle lantmätaren förrätta storskifte av ”Torrstafva” och Gängletorps inägor. Västra Torstäva, nr 90-96, bestod av två skattehemman och fem kronohemman. Skattehemmanen ägdes av självägande bönder. Kronohemmanen tillhörde staten och brukades av åbor som hade besittningsrätt vilken gick i arv. Östra Torstäva, nr 85-89, bestod av fem hemman, varav tre var av skatte- och två av krononatur. Flera av hemmanen brukades av flera ägare.

Vid skiftet av inägorna fick varje hemman en del i ängen, en del i åkergärdet och behålla sina täppor. Den ostligaste gården, nr 85, fick del i grannbyn Gängletorps åkergärde.

För några av gårdarna hängde nu inägomarken samman, men för andra var den uppdelad i två eller flera skiften. På utmarken väster om V Torstäva låg sex båtsmanstorp (under nr 91-96). Där fanns aven tre gårdmanshus och två gatehus. I Östra Torstava fanns ett båtsmanstorp (under nr 87) i utmarken söder om byn. Dessa berördes inte av skiftet.


Bilder och dokument från Torstäva

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Lars-Erik Eklund