Gullsbyn

Kategori: By

By (hemman) i norra Brunskog.
Hette förr Gullesbyn men idag säger man Gullsbyn

Koordinater: 59.695451, 12.895345

Information om Gullsbyn

By (hemman) i norra Brunskog.
Hette förr Gullesbyn men idag säger man GullsbynGULLESBYN.
Gullesbyn är ett gammalt hemman och är upptaget i en skattel-ängd från år 1503. Hemmanets skattesedel för 1540 lyder: »Oxeskatten 7 öre, Matgivne penningar 1 öre; Smör för konungsfodringen 1/2 pund. Årlig fodring 4 hästar». Åren 1565 och 1568 brändes många gårdar i bygden men inte Gullesbyn. Detta hemman fick därför år efter år betala full d. v. s. med tiden påökt skatt. År 1613 fordrades även Älvsborgs lösen, som av Christoffer och Anders i Gullsbyn betalades med vardera 12 mark. Christoffer är 1621 antecknad som en kyrkans sexman av kyrkoherden, som under sin tjänstetid även antecknat en Anders, m. fl. i Gullsbyn för tionde samt en Jöns för böter till kyrkan för slagsmål. Från år 1641 anföres här en skatte-sedel, medan den upptager både de gamla skatteposternas namn och deras då aktuella skattevärde. Från 1713 års tiondel-ängd finnes uppgift om årets skörd enligt »karvstockar». För Nils Nilsson, en av fyra delägare, uppgives: »råg 20 snesar; bland-korn 30 snesar och havre 80 snesar». Tiondelen antecknas till »råg 2 2/3 fat, bland-korn 1 fjärding och havre 2 fjärding och 2 2/3 fat. I mantals-längden för 1740 är från Gullsbyn elva familjer inskrivna med tillsammans 27 skatt-skyldiga personer. För år 1769 uppges antalet personer i hemmanet vara åttionio.
Enligt uppgift ur Gullesbyns skifteshandlingar (1839 och 1841) är hemmanets hela areal 2431 tunnland, och skogsmarkens omfång uppges vara 2173,2 tunnland.. Gullesbyns åkerareal uppgavs år 1938 vara 178,8 tunnland. Delägarnas antal var samma år trettiosju, och sextiosju personer voro 1942 antecknade för hemmanet i församlingsboken.


Bilder och dokument från Gullsbyn

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anna Landgren
0570-53021