Södra Backa

Kategori: By

BACKA Denna gård, vilken erhållit sitt namn efter läget, ägdes och skattlades för bonden ”Erikk j backa”, som är den förste kände bonden här.

Koordinater: 59.821515, 12.566833

Information om Södra Backa

BACKA Denna gård, vilken erhållit sitt namn efter läget, ägdes och skattlades för bonden ”Erikk j backa”, som är den förste kände bonden här.Från skriften ”Gunnarskogs kyrka 1727-1927” av Linus Brodin:
BACKA
Denna gård, vilken erhållit sitt namn efter läget, ägdes och skattlades för bonden ”Erikk j backa”, som är den förste kände bonden här. I 1548 års Jordabok är Erik ännu ägare och är jämte Sten i Prästgården ”preste landbo”.
Å listan för Älvsborgs lösen upptages för Backa bonden Olaff, vilken skattar 12 mark för sig och hustrun samt knekten Per Torbiörnsson. Den sistnämnde är gift men icke påförd skatt. I Jordaboken 1630 är gården kronohemman och brukas av bonden Torsten.
Enligt Jordaboken av 1685 är Backa gammalt militie-hemman och reducerades såsom sådan från kanslirådet Jonas Klingstedt 1682, vilken emellertid återbekom detsamma 1683.


Bilder och dokument från Södra Backa

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Mats Lugne