Marielund

Kategori: By

Byn hette ursprungligen Skråleslät men bytte i början av 1800-talet till Marielund.

Koordinater: 56.855843, 16.373822

Information om Marielund

Byn hette ursprungligen Skråleslät men bytte i början av 1800-talet till Marielund.Gårdarna i byn ägdes vid sekelskiftet 1800 av brukspatron Wejdling på Nävralund. Hans titel kom sig av att han var delägare i Lovers alunbruk i Loverslund.
År 1801 gifte sig Wejdlings 22-åriga dotter Maria med musikdirektören vid Kalmar regemente August Frederic Waldow. Paret bosatte sig i Skråleslät eller Skråslätt. Av lättförklarliga skäl ansågs namnet Skråleslät inte lämpligt varför man helt enkelt döpte om byn efter Maria Wejdling och kallade den Marielund.
Äktenskapet mellan Maria och hennes musikdirektör blev mycket olyckligt. Förhållandet framgår av den bifogade filen (Musikdirektören Waldow), som skulle kunna ge stoff till en hel roman med innehåll av våld, svek, girighet och otrohet.
Marielund om ½ mantal frälse såldes 1827-07-01 av Maria Wejdling till Carl Petter Andersson och hans hustru Maria Gabrielsdotter från Gårö i Mönsterås socken och Magnus Persson med hustru Brita Maria Israelsdotter från Tålebo i Ålem socken för 6666 riksdaler 32 skilling riksgälds. De två köparna delade upp Marielund i två gårdar och noterdes fortsättningsvis i husförhörslängden som ”egare” till vardera 1/4 mantal.
Carl Petter Andersson sålde sin gård 1835 och flyttade ut med familjen (okänt vart). Gården kom sedan att innehas av flera bönder och var tidvis uppdelad så att en brukare hade 1/8 mantal.
På 1850-talet blev Peter Johan Petersson ägare och han hade gården fram till 1890-talet. År 1900 hade han avträtt gården till sonen Otto Emil, som tog efternamnet Lundén. År 1929 gifte sig hans son Artur Lundén (se bifogad bröllopsbild) och tog över gården. Den senaste bonden på gården är Arturs son Hans Lundén.
Den andre köparen från 1827 (tillträde först 1829) Magnus Persson blev kvar längre, men någon gång strax före 1850 tog han undantag och hans ende son Peter August Magnusson blev brukare och sedan ägare av gården.
Sonen varkar ha varit en orolig ande och lämnade enligt husförhörslängden gården 1854-55. Den nye ägaren blev inte långvarig och redan i början av 1860-talet var Peter August tillbaka som ägare. Han verkar ha haft stora problem både med gården och familjen. Hans hustru Anna Sofia dog och Peter August gifte om sig med Gustafva Johansdotter. Problemen fortsatte dock och 1864 mer eller mindre rymde han till Amerika från allt sammans och tog den 13-årige sonen Johan August med sig. Prästen noterade i husförhörslängden: ”Flyttad utan betyg till Amerika 64”. Vad som fortsättningsvis hände honom och sonen är inte känt, men den kvarvarande familjen fick det svårt.
Näste ägare på gården blev August Nilsson. Han tillträdde 1864 och drev gården till sin död 1884. Därefter ägdes den enligt husförhörslängden under lång tid av hans sterbhus. Verksamheten på gården sköttes av olika brukare (arrendatorer) av vilka förre båtsmannen Viktor Renius Jonsson Engelund tillträdde 1892.


Bilder och dokument från Marielund

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i MarielundSmåhus, Villa, Stuga, Hyreshus

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson