Horsbol

Kategori: Samlad bebyggelse

Koordinater: 60.159171, 17.992708

Information om Horsbol

En utjord i Morkarla socken, Olands härad, Uppsala län. Äldsta namnbelägg ”Horssebolit” år 1566. Ett torp upptogs 1648 på Kronans allmänning som då stod öde. Sedemera omnämnt som utjord till byn Söderby. Det självägda torpet såldes 1742 till Österby bruk.
Kartreferenser: Geometrisk avmätning 1645, Österby bruks kartor 1915, Ekonomiska kartan 1954 och 1979.

Källor: Äldsta namnbelägg: Tiunda Land – 4:1 Det medeltida Sverige. Lövstabruks arkiv: Register över Österby bruks Hemman och Lägenheter


Bilder och dokument från Horsbol

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Anders Eskilsson