Gräsberg

Kategori: By

Koordinater: 60.224617, 15.230939

Information om Gräsberg

Den första bosättningen hör samman med gruvdriften i Gräsbergs gruva. Gräsbergsfältet var i äldre tider, ”då endast styckemalm kunde brytas”, det mest betydande fältet inom Håksbergsstråket. Redan 1624 nämns ”Gräsbergsgruva, som ligger vid ett bergsmanshemman, kallad Persbo, där god malm bryts”. I mitten av 1700-talet bearbetades området i 14 utmål, men många små gruvor slogs sedan ihop till Bolagsgruvan. Sedan 1783 har fältet oavbrutet brutits ända till nedläggningen 1907 – 1909. Många gruvarbetare bodde kvar i Gräsberg och arbetade sannolikt i de närliggande gruvorna.

Malmen bestod av kvartsrandig blodstensmalm, Stribergstyp. Djupgruvan hade hålbildningar med nedrasade block ,som var beklädda med bergkristall. Gräsberg är sedan gammalt känd som fyndort för bergkristall i drushål. Det fanns även kalcitkristaller.

Det är lät att hitta spår efter gruvdriften, t ex hjulhusruiner och kanalsystem. I Gräsberg finns också ett gammalt soldattorp från 1700.talet med tillhörande äng och uthus.

I början av 1900-talet fanns det flera affärer, post och skola i byn. Det fanns även bryggeri, Gräsbergs bryggeri, samt Gräsbergs snickeri, som har varit med och tillverkat kyrkbänkar åt Ludvika Ulrika kyrka.

Källor: Kulturmiljölandskap och bebyggelse i Ludvika kommun, program för kulturmiljövård 1990;
Ulla Ahlström, Gräsbergs byalag 2004;
www. grangärdebygden.se;
Några anteckningar om grufvorna inom Ludvika socken af Kopparbetgs län, Herman Sundholm);
Marnäs-Posten nr 15, Håksbergs gruvfält.


Bilder och dokument från Gräsberg

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i GräsbergGård, Hemman
Hemman

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Häglund