Klås

Kategori: Gård

Information om Klås

Klås, senare Jans. Det äldsta namnet är ett av de äldsta som kunnat beläggas i Skedvi, då den Klas Persson, som är upphov till namnet är belagd ända från 1539. Han nämns även i ett domboksprotokoll 1555 20/2, i samband med en arvstvist med sin bror, kyrkoherden i Tärna socken, herr Matts.

Mansnamnet Klas skrivs i de gamla handlingarna Clåfwes eller Klåfs, en förklaring till uttalet av gårdsnamnet. Klas är för övrigt en försvenskad form av helgonnamnet Nicolaus.

Den gamla släkten på den här gården dog ut på 1840-talet, och den köptes av Jan Jansson, 1804-1890, från Sers i Sundfiske, Husby socken. I hans släkt ägs gården ännu idag.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Griggus Per
Föreningsredaktör för Stora Skedvi hembygdsförening. Om du har information om, eller bilder från, Stora Skedvi är du mycket välkommen att ringa till mig på telefon 070-523 19 08, eller skriva till mig på adressen griggusper@slaktforskarhuset.se.