Stojby 4:5

Kategori: Gård, Hemman

Gården är en av flera i byn Stojby.

Koordinater: 56.811941, 16.325809

Information om Stojby 4:5

Gården är en av flera i byn Stojby.I den gamla och nu mycket förfallna huvudbyggnaden bodde på 1840-talet socknens vice pastor och senare komminister Sven Kjelleström och hans familj. Hustrun var syster till den kände medicine doktorn, författaren, tidningsmannen, trävaruhandlaren, markägaren m.m. Jon Engström på Knapegården.
Jon Engström engagerade den öländske målaren Nils Johan Jonsson för att utföra väggmålningar i huvudbyggnaden på Knapegården. Målningarna finns fortfarande kvar.
Målaren fick då även göra liknande väggmålningar i salen till bostadshuset på Stojby nr 4. Ett färgfoto på dessa målningar finns införd i Nationalencyklopedin, band 20, sidan 97. Tapeten med målningarna har räddats och ägs numera av Ryssby Hembygdsförening.
I husförhörslängden för 1850-1861 är noterat att gården Stojby nr 4 om 1/4 mantal ägdes av ”Pastor S. Kjelleström på Knapegård”. Tydligen hade familjen flyttat från gården och bosatt sig på Knapegården. Kjelleström avled 1860 och husförhörslängden för 1861-1871 har noteringen att gården ägdes av ”Kom. Kjelleströms arfvingar”.
Den 1 maj 1862 tillträdde Johan Olsson som arrendator på gården. Han hade tidigare – på 1850-talet – arrenderat komministerbostället Rockneby nr 3. Efter några år som arrendator köpte Olsson gården i Stojby.
Han var av allt att döma en kraftkarl och uppnådde den höga åldern av 92 år. Han var född 1802 och kan knappast ha fått någon längre skolgång (den svenska folkskolan tillkom inte förrän på 1840-talet), men trots detta verkar han ha varit något av en skrivkarl. Bifogade torparkontrakt (fil) av hans hand ger intryck av en professionell skrivare.
Efter Johan Olssons död arrenderade hans son och efterträdare Oscar 1895 ut gården till Nils Gustaf Jonsson. Arrendet övertogs 1905 av Alfred Jonsson, som köpte gården efter några år och blev hemmansägare. I slutet av 1920-talet blev hans son Axel Ragnar Fransén ägare till gården. I nutid ägs den av dennes son Ingvar Fransén.


Bilder och dokument från Stojby 4:5

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Stojby 4:5Bebyggelselämning

Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson