Ludvika Gruvmuseum

Kategori: Museum

Ludvika Gruvmuseum bestående av ca 15 byggnader hitflyttade från olika platser runt Ludvika.

Koordinater: 60.146418, 15.207932

Information om Ludvika Gruvmuseum

Ludvika Gruvmuseum bestående av ca 15 byggnader hitflyttade från olika platser runt Ludvika.

Enligt Riksantikvarieämbetets beskrivning (något redigerad):
1) Gruvmuseum, inom ett område av 240×170 m (Ö-V) bestående av
1 gruvarbetarebostad,
1 gruvkontor,
1 smedja med kolhus,
1 bastu,
1 gruvbod,
1 redskogsskjul,
1 hästvind, flyttad från Ivikens gruvfält
1 hakspel,
1 gruvlave, flyttad från Finnäsgruvan.
1 krosshus,
1 transportbana,
1 anrikningsverk,
pumpstockar,
1 tramphjulshus.
Samtliga byggnader, utom tramphjulshuset, har sadeltak av tegel, pärt eller tjärpapper. Tramphjulshuset har brutet sadeltak av tegel. Taköverbyggnader över vändbrotten och pumpstockarna är täckta av pärt, bräder eller tjärpapp.

2) Minnessten, belägen mellan bastun och gruvboden, granit, 1.27m hög, 0.95 m bred (SSV-NNÖ) och 0.68 m tjock.
På den mot öster vända sidan är, på insänkt yta, följande text:
VID INVIGNINGEN AV
DETTA GRUVMUSEUM
FÖRRÄTTAD
AV
LANDSHÖVDING
Bernt Eriksson
RESTES
DENNA MINNESSTEN.
Postament av betong, rektangulärt, 0.95×0.65 (SSV-NNÖ) och 0.6 m högt.

8.5 m SÖ om minnesstenen är
3) Malmblock med minnesplatta. Blocket, magnetit, är 1.05 m högt, 0.83 m brett (N-S) och 0.9 m tjockt. Postament av betong, kvadratiskt,1.4×1.4 m (NNÖ-SSV) och 0.35 m högt.

På betongsockelns överdel väster om blocket är en minnesplatta, stål, 0.24×0.16 m stor med följande text:
GRUVAN
GRÄNGESBERG
MALMBLOCK FRÅN EXPORTFÄLTET I GRÄNGESBERG
BLOCKET TAGET I KARL JOHANS OMRÅDET
493 METER UNDER JORD VIKT CA 2 TON
MALMTYP ÄR MAGNETIT MED INSLAG AV APATITRÄNDER
MALMEN INNEHÅLLER CA 64% FE OCH CA 0.7 % P.


Bildgallerier från Ludvika Gruvmuseum

Visa fler bildgallerier från Ludvika Gruvmuseum ›


Bilder och dokument från Ludvika Gruvmuseum

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Häglund