Hornet l. Hornö

Kategori: Gård

Koordinater: 58.950826, 16.761635

Information om Hornet l. Hornö

Gård på Hyltingeö. Byggnadsår: flygel, 1700-talet

Nuvarande ägarnas, Amelie och Lollie Grottes föräldrar köpte gården av Borgenhardt år 1974. Marken är utarrenderad till Niklas Nyström.

1920-1940-talet fanns här en handelsträdgård med åtta växthus. På gården finns fem bostadshus. Det ursprungliga bostadshuset var troligen från 1700-talet men det brann ner och ett hus av nyare datum står nu på samma plats. En flygel klarade sig undan eldsvådan.

I början på 1900-talet bodde Lennart Bernadotte här och även Jan Bernadotte har bott på gården.

Ur ”Svenska gods och gårdar” /Östra Södermanland från 1940:

Postadr. Stjärnhov. Tel. 26
Areal: Total 45 har, därav 16 åker, 29 skog. Tax.v. 35.000.
Jordart: Ler- o. sandjord.
Skogsbest.: Barr- o. lövskog.
Äg:s villa uppf. i slutet av 1800-talet, arr.-bost. 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1895.
2 hästar, 12 nötkreatur, 4 svin, 15 höns.
Gården inköptes 1939 av David af Burén. Nuv. arr. har brukat den sedan 1920, därförut fadern sedan 1916.
Äg.: Lennart Benadotte f. 10. Son till prins Vilh. Bernadotte o.h.h. Gift 32 med Karin f. Nizzvandt. Barn: Birgitta, Marie-Louise.
Arr.: J.A. Nyström f. 1889. Son till Johan Alfred Nyström o.h.h. Anna Matilda f. Olsson. Gift 19 med Elin Sofia f. Jansson. Barn: Britta, Börje, Ingrid, Birger, Kerstin.

Ur SÖDERMANLAND från 1947:

Taxeringsvärde 48.200.
Areal: 40 hektar, varav åker 16, skog 22.
Jordart: mylla på lerbotten, grusblandad lerjord samt någon dyjor.
Manbyggnaden uppförd omkring 1820, restaurerad 1939, innehåller 8 rum och kök (alla moderna bekvämligheter). 1 flygelbyggnad uppförd samma tid, restaurerad 1946, innehåller 3 rum och kök och hall (el. ljus, vatten och avlopp), 1 äldre stuga (tidigare manbyggnad).
Arrendatorbostaden innehåller 2 lägenheter på 2 rum och kök (vatten och avlopp, el. ljus).
Ekonomibyggnader uppförda 1944: ladugård, loge, magasin, vagnslider, höns. och svinhus, smedja och växthur uppförda omkring 1880.
Djurbestånd: 5 hästar, 10 kor (S:R:B:, reaktions- och kastningsfria), 2 svin.

Ägare: Lennart Bernadotte, Stockholm.
Inspektor: Lars Gustav Karlsson f. 14.3.1906 i Frustuna, gift med Elsa Matilda Karlsson f. 23.7.1908 i Lilla Malma.
Gården inköptes 1939 av Lennart Bernadotte efter fru A. Burén och drivs i sambruk med intilliggande gård Överby 1 i Hyltinge socken.


Bilder och dokument från Hornet l. Hornö

Visa fler bilder & dokument ›


Platser i Hornet l. Hornö
Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Åsa Tallberg