Gryt

Kategori: By

Koordinater: 60.307558, 16.765826

Information om Gryt

Byn Gryt är gammal men första gången man hittar namnet Gryt i skrift är 1443 och stavas då Gryto. Namnet syftar på ”stenig mark” eller anhopning av stenar. Här finns gravfält från yngre järnålder. I bokverket ”Sveriges Medeltid”, skriven av Hildebrand, berättas om att man undersökt gamla ”åssmuntsugnar” som funnits i Gryt. Där hittades också stora mängder slagg från järntillverkning.

Det har funnits fyra skattehemman i Gryt, fyra självägande bondgårdar. Men Gryt råkade ut för samma sak som bl a Koversta. Genom smarta manipulationer av brukspatron Insenstierna på Gysinge bruk förlorade bönderna rätten till sina gårdar och blev landbönder, arrendatorer, på sina egna gårdar. Landbönderna hade tunga arrendekontrakt och till slut gav de upp. I stället kom gårdarna att hyras ut till arbetare åt ägarna.

Gårdarna ägs numera av Korsnäs-Marma AB (1969) och det finns inga bondgårdar kvar.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Agneta Björk