Valla by

Kategori: By

Koordinater: 59.017531, 16.379131

Information om Valla by

Walla (äldre stavning med W) by i Skyllinge socken. Här fanns vid tiden för laga skifte 1861-1865 tre hemman.Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Hans Bergh
Blev invald i styrelsen år 1991 och var sedan sekreterare i många år med avbrott för kassörsuppdraget i 3 år. Har sedan år 2012 varit arkivarie. Tel. 0150-66 01 08, e-post: hillberga@telia.com