Småskolan

Kategori: Skola

Småskolan

Koordinater: 59.359401, 16.900904

Information om Småskolan

Småskolan i Överås.
Före detta småskolan.

Småbarnsskolan låg på Kyrkbyn No 3 och 4:s ägor. Nybyggd på 188o-talet.
Byggnaden innefattade skola, pastors expedition och två lägenheter.
1886 var Härads församling ägare av huset.
Skolverksamheten upphörde 1964. Skolan byggdes om 1967 till lägenheter.

Småskolan
Härad hade 1950 två skolhus; dels storskolan nere vid kyrkan, dels småskolan mittemot Betaniakapel-let. Nedre botten av det rödmålade och idylliska skolhuset hyste skolsal med rastrum och småskolelä-rarinnans bostad. Ägare till byggnaden var Härads kommun. Det gick ungefär 20 elever i småskolan. Fröken Alice von Zweigbergk undervisade Häradsbarnen i de grundläggande ämnena läsning, skriv-ning, räkning och kristendom. Stor vikt lades vid det sistnämnda ämnet då det ansågs viktigt för ele-verna som skulle danas till goda samhällsmedborgare.
Skolskjutsarna hade börjat gå: buss från Granheden, ofta med Erland Bjelkefelt i Bondäng som chaufflör, och från Björnvadskanten skötte Henry Husberg samma syssla. Innan skolskjutsarna infördes hade en del elever upp till sju kilometers skilväg.
På övervåningen bodde hemsystrar, kvinnor som skulle hjälpa till i hemmet, till exempel vid husmors sjukdom. Härads hemsystrar, som var unga välutbildade flickor i giftasvuxen ålder, var mycket popu-lära bland ortens ungkarlar, så omsättningen blev mycket stor. Många fann sina livskamrater här i Härad.
På 60-talet lades skolverksamheten ner och undervisningen på lågstadiet flyttades till Storskolan. Lo-kalerna byggdes 1967 om till tre lägenheter som hyrdes ut och senare såldes.
Märkligt är att endast tre lärarinnor besatte de ordinarie tjänsterna från det att skolan byggdes 1887 tills den lades ner 1964 nämligen Anna-Sofia Pettersson 1884 – 1920, Emma Svensson 1920 – 1950 och Alice von Zweigbergk 1950 – 1964.
När matbespisningen blev aktuell sköttes den av Eva Andersson och Sigrid Jonsson. Den första tiden bestod maten av ”Oslofrukost”, alltså smörgåsar, choklad och mjölk. Maten drogs varje förmiddag på en cykelkärra från Storskolan för att sedan serveras i småskolan. Många äldre Häradsbor har fått sina första lärospån i det röda huset vid vägen och tänker med både glädje och vemod över sina två år i småskolan.
Ur 10. Småskolan.

Fastighetsbeteckning Småskolan Lärarbostaden. Lägenhet nr.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vattenledning finns. Avloppsledning finns.
Lägenhetsinnehavare Karin Enström, Härad. Årtal ej angivet.

Fastighetsbeteckning Småskolan Lärarbostaden. Lägenhet nr.
Kök och 2 rum. Uppvärmningsanordning spis och kakelugn. Golv av trä.
Skafferi finns. Skafferiventil finns. Garderob finns. Förstuga finns. Vattenledning finns. Avloppsledning finns.
Lägenhetsinnehavare Emma Svensson, Härad. Årtal ej angivet.

Numera bostadshus. Postadress Överåsvägen 6.

Fastighetsbeteckning Härads-Kumla


Bilder och dokument från Småskolan

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Rolf Enblom