Rockneby

Kategori: By

Byn Rockneby var en av de fyra centrala byarna i Ryssby socken när denna växte fram i tidig kristen tid. De övriga var Hultsby, Stojby och Ryssby. Den senare kom under historiens gång att i det närmaste helt bli inkorporerad av godset Ryssbylund.

Koordinater: 56.799368, 16.351167

Information om Rockneby

Byn Rockneby var en av de fyra centrala byarna i Ryssby socken när denna växte fram i tidig kristen tid. De övriga var Hultsby, Stojby och Ryssby. Den senare kom under historiens gång att i det närmaste helt bli inkorporerad av godset Ryssbylund.Namnet Rockneby anses hänsyfta på det fornsvenska mansnamnet Rocne. Byns namn i skrift är känt första gången år 1312 och stavades då rocnaby. År 1478 var stavningen Roknabo och 1645 var den Rockneby.
I byn fanns sedan tidigt 1600-tal gästgivaregården Rockneby krog, som också var skjutshåll. Under andra hälften av 1600-talet förlades Norra Möre härsdsrätts tingsställe till byn. Häradsrätten lades ner 1934 och målen togs över av Kalmar tingsrätt. Gästgivaregården var verksam som sådan in på 1980-talet.
Kronolänsmannen bodde också i Rockneby. Hans gård -Länsmansgården – hade jordregisternummer Rockneby 8:1.
Detta plus att kyrkan låg i omedelbar anslutning till byn gjorde att Rockneby kom att bli centrum för Ryssby socken och på 1900-talet även för den borgerliga kommunen med samma namn.
År 1896 kom järnvägen till området och då blev Rockneby stationssamhälle eller så småningom en tätort. Denna kom dock inte att helt bli förlagd till Rockneby by utan även till byn Hultsby och gårdarna Knapegården, Stensholm, Ryssbylund och prästgårdsbostället Dampehammar.
Byn Rockneby omfttade ursprungligen 11 jordregisternummer med marker söder om Torsbäcken och dess fortsättning i Ryssbyån ner till kusten och Dragskanalen. Vid ingången av 1970-talet var antalet bruklningsenheter i byn nedbringat till 5. Till Rockneby hör en liten skärgård (öar, holmar) med Harparen, Långö, Svartholmen, Lilla Trullholmen, Stora Trullholmen och Trälsö.
Se även Rockneby tätort.


Bilder och dokument från Rockneby

Visa fler bilder & dokument ›Tillbaka till överordnad plats

Publicerad av

Ingemar Alriksson